Compliance & Anti-Corruption Hotline

Continentals bedriftsånd og etikk (f.eks. integritet, ærlighet og overholdelse av loven)  er dokumentert i "Code of Conduct", BASICS og selskapets retningslinjer. Vår bedriftskultur er basert på disse verdiene.Link to the Compliance & Anti-Corruption Hotline (ekstern hjemmeside))

Gislaved. A brand of Continental.