EU Dekketikett

Hva du må vite om den nye EU dekketiketten

Alle dekk solgt i EU og EØS er pålagt merking av dekkene. Den nye EU dekketikett-reguleringen gjeldeer fra 1 mai 2021, og inkluderer nå også nye lastebildekk. Den nye merkingen gir mer omfattende informasjon om dekket med objektiv, pålitelig og sammenliknbare ytelseskriterier: rullemotstand - derav energi og drivstoffeffektivitet, våtgrep og ekstern rullestøy. I tillegg også kan den også være merket med piktogrammer som indikerer dekkets egnethet for snøgrep (3PMSF) og isgrep hvor sistnevnte kun gjelder personbildekk.

Den nye reguleringen for merking gjelder nye dekk for personbiler, busser og lastebiler. Du kan finne mer informasjon om den nye reguleringen på den offisielle nettsiden til EU-kommisjonen.

Forståelse av EU etiketten og piktogrammene hjelper førere og flåteansvarlige med å ta informerte beslutninger om dekkrelatert veisikkerhet, lavere CO2 utslipp, og bedre drivstofføkonomi.

Husk at besparelser i drivstoff/energi og veisikkerhet i stor grad er avhengig av vei- og værforhold, type kjøretøy, og spesielt kjørestil.

Safety

Våtgrep for veisikkerhet

1. Våtgrep

Sikkert grep ved vått veidekke er essensielt for trygg og sikker kjøring. Merkingen av våtgrep indikerer hvor godt dekket vil prestere i våte forhold, med ytelse gradert fra klasse A ned til klasse E. En høy gradering betyr kort bremseavstand på vått veidekke.

Drivstoffeffektivitet

2. Drivstoffeffektivitet

Avhengig av rullemotstanden i dekket vil drivstoffeffektiviteten rangeres fra klasse A (best) helt ned til klasse E. Forbruk av drivstoff spiller en viktig rolle både fra et økonomisk og miljømessig ståsted. Dette fordi lavere forbruk av drivstoff har en positiv effekt på kjøretøyets fotavtrykk på miljøet, spesielt for tyngre kjøretøy.


Støygradering

Støygradering - ABC erstatter lydbølger

3. Støynivå

Dette er den eksterne rullemotstanden generert av dekket målt i decibel. Etiketten viser en støygradering fra klasse A ned til klasse C.

piktogrammer

Piktogrammene for snøgrep (3PMSF) og isgrep

Nye piktogrammer for snø- og isgrep

I tillegg til standardetiketten er det også piktogrammer (hvis gjeldende) relatert til ytelse på snø (3PMSF) og/eller grep på isete forhold (kun for personbiler/C1 dekk).

Piktogrammet for snøgrep (3PMSF) vil vises for vinterdekk og helårsdekk testet under de definerte vinterforholdene som leverer i tråd med den påkrevde ytelsen på snø.

Det nye piktogrammet for isgrep vil vises på vinterdekk med utmerket ytelse på is bekreftet fra en egen test for dette. Disse dekkene er spesielt utviklet for veioverflater dekket med is og pakket snø, og burde bare brukes i forhold dette er nødvendig (som Norden). Bruk av dekk med merkingen for isgrep i mindre krevende vinterforhold (som vått og varmere temperaturer) kan resultere i en ikke-optimal ytelse spesielt med tanke på våtgrep, kjørehåndtering og slitasje.

Hva annet bør vurderes ved kjøp av nye dekk?

EU merkinge4n gjøres for å gi forbruker informasjon om tre kriterier.  Dog er det flere andre faktorer som bør vuderes, blant annet disse:

 • Vannplaningsegenskaper
 • Kjørestabilitet
 • Styrepresisjon
 • Levetid
 • Bremseegenskaper
 • Vinteregenskaper

Det er minst 11 relevante faktorer som vurderes i standard dekktester, i tillegg til disse som er på EU-merkingen.

Bilprodusentene krever høyeste kvalitet på tvers av alle disse faktorene før de kan godkjenne dekk til sine nye biler.

Videre tar også mange dekktester hensyn til disse faktorene og kan derfor være en meget god kilde til uavhengig informasjon når det gjelder dekkets totale ytelse.Mere informasjon:

EU kommisjonens offisielle hjemmeside: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label

 

Tips for effektiv kjøring

For forbedret energi- og drivstoffeffektivitet i tillegg til større sikkerhet langs veien vurder følgende:

 • Miljøorientert kjøring kan bedydelig redusere forbruket av drivstoff og energi;
 • Følg opp lufttrykket i dekkene dine jevnlig; lavt lufttrykk øker forbruket av drivstoff og påvirker også bremseytelsen;
 • Hold alltid en trygg avstand til kjøretøyet foran deg;
 • Se etter tegn til ujevn slitasje på dekkene, spesielt langs kantene på fordekkene.
 • Ujevn slitasje kan indikere et problem med sporing eller dempere som kan øke forbruket av drivstoff og økt dekkslitasje;
 • Følg kjøretøyprodusentens vedlikeholdsanbefalinger;
 • Ekstra vekt øker forbruket av drivstoff; rydd regelmessig ut ikke-essensielle gjenstander av bilen din.
Gislaved. A brand of Continental.